သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း

၁၄၊ ၀၉၊ ၂၀၁၆ မႏၲေလး တြင္ ပထမဦးဆံုးေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အိုင္တီကုမၸဏီအျဖစ္ လုပ္ငန္းခြဲရံုးခန္းကို ဖြင့္လွစ္ပါမည္။ ဆက္ရန္
၂၆၊ ၀၅၊ ၂၀၁၆ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ ITနည္းပညာရွင္မ်ားအားေခၚယူၿခင္း ဆက္ရန္
၂၅.၈.၂၀၁၅ 7 Daily ဂ်ာနယ္တြင္ Job Career Consulting Seminar ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ဆက္ရန္
၀၇ ၊ ၀၇ ၊ ၂၀၁၅ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္လိုေသာ ျမန္မာလူငယ္IT Engineer မ်ားအတြက္ အခြင့္အေရး ဆက္ရန္
၂၉ ၊ ၀၆ ၊ ၂၀၁၅ ဂ်ပန္ကုမၸဏီတြင္္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ား အတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပဲြ ဆက္ရန္
၂၇ ၊ ၀၃ ၊ ၂၀၁၅ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ ဆက္ရန္
၂၈ ၊ ၁၁ ၊ ၂၀၁၃ ၆ ၾကိမ္ေျမာက္က်င္းပေသာSeminar ဆက္ရန္

Global Innovation Consulting Inc.

Global Innovation Consulting Inc.

BR Ryogoku 2 Bldg 2F, 1-21-10 Midori, Sumida ward,
Tokyo 130-0021 Japan

E-mail : marketing@gicjp.com

Contact Us

TEL :   + 81-3-5600-8880
FAX :   + 81-3-5669-0955

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.